+372 5694 1088
info@ktlogistika.ee

juhtVeoautojuht vastutab selle eest, et kaup ühes tükis punktist A punkti B liiguks. Samas on tal raskeveoki juhina liikluses suur vastutus, mis nõuab kõrgendatud tähelepanuvõimet. Seetõttu on oluline, et ta oleks puhanud.

Juhi sõidu- ja puhkeaega reguleerivas seaduses on sõidu- ja puhkeaeg korrldatud lühidalt järgmiselt:

  • Sõiduaeg kahe ükskõik millise päevase puhkeaja või päevase puhkeaja ja iganädalase puhkeaja vahel ei tohi ületada 9h.
  • Sõiduaega võib nädala jooksul 2x pikendada 10h-ni.
  • Pärast 4,5h sõiduaega peab juht tegema vaheaja kestusega vähemalt 45 min.
  • Vaheaegade jooksul ei tohi juht teha mingit muud tööd, kusjuures muu tööna ei arvestata ooteaega ja aega, mida veedetakse liikuvas sõidukis, praamil või rongis
  • Iga 24-tunnise ajavahemiku jooksul peab juhil olema vähemalt 11h katkematu igapäevane puhkeaeg. Kui sõidukil on vähemalt kaks juhti, siis iga 30-tunnise ajavahemiku jooksul peab igal juhil olema vähemalt kaheksatunnine katkematu puhkeaeg.
  • Igal nädalal tuleb ühte puhkeaega pikendada 45-tunniseks katkematuks iganädalaseks puhkeajaks, mida võib lühendada 36 tunnile sõiduki tavalises paiknemiskohas ja 24 tunnile sõiduki kasutamisel mujal. Iganädalase puhkeaja peab juht kasutama kaubaveol mitte hiljem kui 6-päevase sõiduaja järel. Kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaeg ei tohi ületada 90h.

Juhi töö- ja puhkeaeg salvestatakse automaatselt sõidumeerikuga, mida on korrakaitsjatel õigus kontrollida. Sõidumeerik salvestab ka veoki kiiruse.

Töö- ja puhkeajast ning liikluspiirangutest mitte kinnipidamisel oleneb karistus riigist, kus õigusrikkumine avastati, ulatudes tuhandete eurode või vabadusekaotuseni.